همنوایی شبکه های ماهواره ای و انجیل در ضربه به کانون خانواده

7c2628c7c06956b51

 

آموزه های اناجیل چهارگانه ایجاد تفرقه و جدایی بین اعضای خانواده توصیه کرده و شبکه های ماهواره ای تبلیغ مسیحیت به تبعیت از اناجیل به این جدایی ها دامن می زنند.

پايگاه خبري فرقه، از میان صفات مختلفی که در کتاب های عهد جدید (اناجیل چهارگانه لوقا، مرقس، متی و یوحنا) به حضرت مسیح(ع)، نسبت داده می شود، عاق مادر، تحریک به تفرقه و جدایی و عدم تعهد به زندگی خانوادگی، در میان آنان خود نمایی می کند.

در انجیل یوحنا، باب 8 جملات 3 و 4، حضرت عیسی مسیح، بر مادرش که کلیه قوانین و نوامیس، احترام و اکرامش را واجب می دانند،‌ فریاد بلند می زند.

وی به این اندازه از بی احترامی نسبت به مادر هم اکتفا نکرده است؛ بنا به انجیل متی باب 12 جملات 46 تا 50، منکر مادر و برادرانش می شود و در حق آنها خدعه و نیرنگ روا می دارد.

در انجیل لوقا، باب 14 جمله12 عیسی مسیح،‌ به قطع رحم دستور می دهد و به میزبان خود می گوید که هنگامی که ضیافت ناهار یا شام می دهد،‌ دوستان و برادران و خویشان وهمسایگان ثروتمند خودش را دعوت نکند.

موافق جمله 25 از همین باب، وی شاگرد خود را به ترک و نفرت از خانواده دستور می دهد و شاگرد خود را کسی معرفی می کند که از پدر، ‌مادر،‌ زن، فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت داشته باشد.

در انجیل متی باب 10 جمله35، ماموریت خود را تحریک به شورش پسر بر پدر، دختر بر مادر و عروس بر مادر شوهر اعلام می کند و در جمله 37،‌ کسی را شایسته دوستی خود می داند که پدر یا مادر و پسر خودش را دوست نداشته باشد.

این رویکرد تا بدانجا پیش می رود که در انجیل لوقا، باب 12 جملات 51 تا 53 به صراحت، برنامه اصلی خود را تفریق و جدایی بین اعضای خانواده معرفی می کند. در جمله 51 وی می گوید، که مردم فکر نکنند، وی برای صلح افروزی آمده است، ماموریت وی، تفرقه افکنی است.

حضرت عیسی در جمله 53 از همین باب می گوید که از این پس میان پدر و پسر، دختر و مادر،‌عروس و مادر شوهر، ‌اختلاف و جدایی اتفاق خواهد افتاد.

بر روی این شالوده فکری، که توسط کتاب مقدس و بیشتر در عهد جدید بنیان گذاشته شده است، بنای خانواده متزلزل و سرد و بی روح، توسط شبکه های ماهواره ای تبلیغ مسیحیت به زبان فارسی در حال مهندسی  و طراحی است.

 آن چه که امروزه در این شبکه ها، در جریان است، صرف نظر از انحرافات فراوانی که دامن گیر آن شده است،‌ ریشه در اعتقادات کتاب مقدسی آنها دارد.

بنا به جملات مصرح و روح اناجیل، که به تفرقه و جدایی در بین اعضای خانواده و بستگان، بیشتر از وحدت و گرمی روابط تاکید شده است، در این شبکه ها نیز، این مسیر دنبال می شود.

فرزندانی که به هر علت با مشکلاتی در خانواده روبرو می شوند، پس از به دام افتادن توسط این شبکه ها،‌ به فرار از خانه و افتادن به منجلابی که پایان آن، غیر قابل پیش بینی است، تشویق می شوند.

اختلافات معمولی خانواده ها، که عمدتا توسط زنان خانواده با گردانندگان و مجریان این شبکه ها، در میان گذاشته می شود، توسط آنها به کوهی غیر قابل عبور، تبدیل می شود و تنها راه فراروی آن ها را طلاق و جدایی از شوهر، پیشنهاد می دهند.

گفتنی است، بر خلاف این مشی تخریبی کانون خانواده که شبکه های ماهواره ای مبلغ مسیحیت به تبعیت از اناجیل چهارگانه تحریف شده، در پیش گرفته اند،‌ از نظر  دین مبین اسلام، خانواده محل تسکین، ذکر و تلاوت آیات الهی است. / رهپویان هدایت

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.