روش های یکسان تبلیغی میان بهائیت و مسیحیت صهیونیستی

cover.3083.200x200

در بین فرقه های استعماری بهائیت و مسیحیت صهیونیستی مشترکات زیادی نهفته است که از جمله آنها می توان به شباهت در روش های تبلیغی و اصول فرقه ای اشاره کرد.

پايگاه خبري فرقه، فرقه ضاله بهائیت در پیروی از فرقه های ساختگی استعماری، استفاده از رقص و آواز و آلات موسیقی را یکی از اولویت های تبلیغی خود قرار داده و در این راستا کاملا از فرقه هایی مانند مسیحیت صهیونیستی الگوبرداری کرده است.

روش های تبلیغی در این فرقه ها کم کم به سمتی پیش رفته اند که عضوگیری از افراد بی قید و بند از متن جامعه و عامه مردم را مدنظر قرار دهند؛ روش هایی که در اصل سبک سری و بی هویت بودن این فرقه ها را تأیید می کند.

فرقه استعماری مسیحیت در گذشته از این روش ها برای جذب از بین جوانان و حتی کودکان استفاده کرده و به فرقه هایی مانند بهائیت این الگوی راه های رفته را نشان داده است که در آن تنها برنامه های محتوایی عامه پسند توصیه می شود.

اما آنچه در واقعیت مشاهده می شود این است که حتی با استفاده از روش های یاد شده هم بهائیت و هم مسیحیت صهیونیستی موفق به جذب قابل قبول و مطبوع نظر سرکردگان فرقه هایشان و اردوگاه نشینان اصلی نشده و به جای آن به روش بازنمایی تکثر روی آورده اند.

در این روش مهم نیست که چه تعداد افراد جذب فرقه شوند مهم این است که در نقاط مختلف و کشورهای متعدد دنیا موفق به شاگردپروری شوند و به نظر می رسد تدوین اصول ده گانه در مسیحیت صهیونیستی و دوازده گانه در بهاییت به همین هدف است.

اما فرقه ضاله بهائیت در عمل نشان داده است که حتی از اصول های دوازدگانه ساختگی که برای خود ترسیم کرده در نقاط مختلف دنیا بنا به شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها از این اصول عدول کرده و با شکل محیط اهداف شوم خود را استتار می کنند.

این فرقه منحوس در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران بنا به شرایط اعتقادی جامعه ما حتی به قرائت نمازهای ساختگی پافشاری می کنند اما همین دستورات در کشورهای آمریکا و اروپا رنگ می بازد و تا یک فرقه سرگرمی تنزل پیدا می کند.

فرقه های تبلیغ و تبشیر مسحییت صهیونیستی فعال در ایران هم درست با همین روش جذب از نقاط مختلف تا دورترین شهرهای ایران مراکز تبلیغی خود را گسترش داده بود تا در همه نقاط ایران جای پایی برای تبلیغ داشته باشد و در ادعاهای واهی به روش بازنمایی تکثر همانند فرقه ضاله بهائیت چنگ بزنند.

گفتنی است در این راستا این فرقه ها کلیسا را تا حد یک مکان آموزش و به کارگیری سازها و آوازهای مختلف در آن تنزل داده و کلیسا را به مکانی برای جولان طرب انگیزترین دستگاه های موسیقیایی تبدیل کردند تا شاید جوانان و افراد کم سن و سال را از این طریق جذب کنند. / رهپویان هدایت

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.