جوسازی رسانه ای بهائیان

cover.3040.200x200

تشکیلات بهائیت که سال‌هاست با همکاری سازمان‌های استعماری برای مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی، در پی متهم‌سازی ایران به نقض حقوق بشر است، به تازگی تصاویری را در فضای مجازی منتشر کرده است که حکومت ایران، با تعطیلی مغازه‌های کاسبان بهائی، در پی تضعیف و برخورد با آنان است.

پايگاه خبري فرقه، تشکیلات بهائیت که سال‌هاست با همکاری سازمان‌های استعماری برای مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی، در پی متهم‌سازی ایران به نقض حقوق بشر است، به تازگی تصاویری را در فضای مجازی منتشر کرده است که حکومت ایران، با تعطیلی مغازه‌های کاسبان بهائی، در پی تضعیف و برخورد با آنان است.


alt


تشکیلات بهائیت، تنها دلیل تعطیل کردن مغازه‌ها را، بسته بودن مغاره بهائیان در روز ۲ آبان ماه به جهت برگزاری جشن تولد حسین علی بهاء اعلام کرده است و حال آن که تولد حسین علی بهاء ۲ محرم یعنی ۵ آبان ماه است نه ۲ آبان ماه و ۳۰ ذی الحجه.

بر این اساس با استناد به یک تصویر:

۱. نه می توان اصل خبر را تأیید کرد و گفت تعطیل کردنی در کار بوده

۲. نه نمی‌توان گفت که تعطیلی آنان به جهت برگزاری جشن بوده یا در ۲ آبان ماه بوده است.

۳. معلوم نیست این بنرها در کجا و مربوط به مغازه چه کسانی است.

۴. در بنرهایی که بر درب مغازه‌ها نصب شده، از تخلف صنفی سخن گفته شده، نه گرایش‌های سیاسی – اعتقادی مانند بهائی بودن و …
سلطان‌زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مصادیق تخلف صنفی را چنین می‌شمارد:‌ «گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عرضه خارج از شبکه».

لازم به ذکر است که آخرین اخبار از برخورد با متخلفان اصناف کرمان، مربوط به مرداد ماه، یعنی ماه مبارک رمضان است، نه آبان و ذی الحجه.

گفتنی است در برخورد با متخلفان، اعم از اصناف و … گرایش‌های سیاسی یا اعتقادی ملاک قرار نمی‌گیرد و شاهد این ماجرا، برخوردهایی است که با متخلفان صورت گرفته است که در میان آن‌ها تفاوتی میان بهایی و مسلمان یا هواداران گروه‌های مختلف سیاسی وجود ندارد، زیرا با همه متخلفان به صورت برابر برخورد می‌شود و گرایش‌های افراد دلیل بر برخورد شدیدتر یا برخورد نکردن با آنان نیست.

این جوسازی تشکیلات بهائی، در سال‌های اخیر پیشینه سیاهی دارد که از جمله می‌توان به مجرمان فتنه ۸۸ اشاره کرد که بخشی از آنان بهائی بودن و در عاشورای ۸۸ به رقص و پایکوبی علنی در خیابان‌ها و آتش زدن اموال عمومی پرداختند و پس از دستگیری، تشکیلات بهائیت، بهائی بودن را تنها جرم آنان معرفی کرد، در حالی که در میان متخلفان، بعضی مسلمان و بعضی بهائی بودن و همگی دستگیر و محاکمه شدند…

بر این اساس نمی‌توان به صرف یک تصویر درباره رفتار یک حکومت قضاوت کرد، چرا که از یک سوء تخلف آن واحد صنفی در بنر نیامده است، از سوی دیگر معلوم نیست مالک این ملک بهائی باشد و هزاران احتمال دیگر … البته این مطلب نیز باید مد نظر باشد که حکومت‌ها حق دارند برای ایجاد نظم و امنیت، بر اساس قانون با متخلفان برخورد کنند، حال متخلف به هر باوری که می‌خواهد عقیده داشته باشد و روشن است که عقیده خاطی دلیل برخورد نکردن با او نمی‌شود…

این‌گونه که پیداست، بهائیان می‌خواهند با جنجال‌های رسانه‌ای یک نوع مصونیت قانونی برای خود ایجاد کنند و در پناه آن هر کاری می‌خواهند انجام دهند و حکومت ایران به صرف بهائی بودن آنان، از تخلفاتشان بگذرد و کار با آنها نداشته باشد… / پایگاه جامع بهائیت
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.