تفسیر به رای نورعلی تابنده در توجیه مجالس فقری

cover.3038.200x200

نورعلی تابنده قطب سیاسی فرقه صوفيه دراويش گنابادي در توجیه برگزاری مجالس فقری ضمن تفسیر به رای آیات قرآن، سخنان اقطاب قبلی این فرقه را زیر سوال برد.
پايگاه خبري فرقه، نورعلی تابنده قطب سیاسی فرقه صوفيه دراويش گنابادي در توجیه برگزاری مجالس فقری ضمن تفسیر به رای آیات قرآن، سخنان اقطاب قبلی این فرقه را زیر سوال برد.
 
این قطب سیاسی در سخنرانی خود که در دولتسرای تهران برگزار شد گفت: مجالس شب جمعه مستند به آیه قرآن است! نه اینکه آیات قرآن مستقیم بگوید بلکه با لغات دیگری! آیه قرآن فرموده است که وقتی اولین نمازه در شبانه روز جمعه گفته شد یعنی نماز مغرب کارهای دنیایی را کنار بگذارید بیاد خدا بپردازید یعنی مجلس معنوی بگیرید! ما برای اطاعت از این امریه نماز مغرب را همیشه به خصوص شب جمعه می‌خواهیم اول وقت باشد!
 
 
برای رد ادعای فوق ابتدا با استناد به رساله و یادنامه پند صالح ثابت می‌کنیم هیچ یک از اقطاب این فرقه برای توجیه مجالس فقری به آیات قرآن اشاره نکردند.
 
در رساله پند صالح صفحه ۵۵ و ۵۶ آمده است که چون شیعیان در زمان غیبت به نماز جمعه اهمیت نمی‌دهند فقرا شب و روز جمعه را برای عبادت قرار داده‌اند!
 
در یادنامه صالح صفحه ۲۸۹ بیان شده است: بزرگان عرفا فرموده‌اند که چون نماز جمعه نیست، آن عبادت و توجه به خدا را در شبهای جمعه کنند. شب‌های جمعه را معین کردند برای این‌که در هر جا دو نفر درویش هستند، با هم بنشینند اما به یاد خدا باشند؛ نه اینکه‌ بنشینند افسانه بخوانند!
 
سرگردانی اقطاب این فرقه سیاسی برای توجیه جلسات سیاسی به وضوح مشاهده می‌شود و با وجود اهمیت موضوع نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد.
 
در پایان با طرح دو سوال قضاوت را به شما مخاطبین عزیز واگذار می کنیم:
 
۱-اگر مجالس فقری این فرقه در زمان پهلوی و گذشته به خاطر برگزار نشدن نماز جمعه بوده است چرا با پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و برگزاری باشکوه نماز جمعه در تمام نقاط کشور باز بزرگان این فرقه به برگزاری جلسات خودادامه می‌دهند و فقرا را از حضور در نماز جمعه و مساجد منع می‌کنند؟
 
۲-چرا جلسات فقری دو ساعت قبل از اذان برگزار می‌شود و بعد از نماز تعطیل می‌شود در صورتی که طبق ادعا و تفسیر به رای نورعلی تابنده بعد از نماز مغرب باید برگزار شود؟
فرقه نيوز
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.