مجتهد جامع الشرایط از نگاه بزرگان فرقه سیاسی تابنده+صوت

cover.2773.200x200

 

شرایط ساختگی شیخ کرج برای تعیین مرجع جامع الشرایط برای فقرای فرقه سیاسی دراویش گنابادی: صوفی باشد و صدای ملک را بشنود و گفته‌های ملک را برای مردم بازگو کند!


پايگاه خبري فرقه، یکی از ادعاهای بزرگان فرقه صوفیه ملاسلطان بیچاره تبعیت از مراجع تقلید در مباحث شریعت است. بزرگان این فرقه ادعا دارند فقرا باید از یکی از مراجع تقلید در مسائل شریعت پیروی کنند و در مسائل طریقت از اقطاب این فرقه پیروی کنند.

با بررسی دو کتاب خورشید تابنده و نابغه علم و عرفان مشخص می شود بیشترین تاکید در تبعیت از مراجع ذکر شده ولی هیچ نام و اشاره‌ای از مراجع به میان نیامده است.

یوسف مردانی شیخ کرج در یکی از سخنرانی‌های خود به شرایط مرجع جامع الشرایط از نگاه صوفیه می پردازد که بدین شرح است.

1-باید صوفی باشد و مطیع امر مولای خود باشد و مولا خود را پیدا کرده باشد (مولا در اینجا به معنای قطب است یعنی یک مرجع باید مطیع قطب باشد و از آن پیروی کند!)

2-صدای ملک را بشنود ولی ملک را نبیند و گفته‌های ملک را به مردم بازگو کند!

3-غیر از حکم خدا فتوا ندهد که کافر است!

مشخص نبودن مرجع این فرقه و فاقد اعتبار بودن تبعیت از مراجع در مسائل شریعتی و رد کردن صحت صوفیه توسط مراجع تقلید، مطلبی است که به هیچ عنوان با هم سنخیت ندارند.

برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک زیر اقدام کنید

مجتهد جامع الشرایط از نگاه بزرگان فرقه سیاسی تابنده
ف
رقه نيوز

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.