خیزش شبکه های ماهواره ای مسیحی به ترویج کلیساهای خانگی

cover.2668.200x200

شبکه های ماهواره ای ترویج مسیحیت صهیونیستی، در اقدامی هماهنگ و برنامه ریزی شده، به تشویق و ترغیب راه اندازی کلیساهای خانگی در ایران، روی آورده اند.

پايگاه خبري فرقه، شبکه ماهواره ای محبت با تولید برنامه ای با عنوان" خانه ما، کلیسای ما"، سعی در القای اصل بودن کلیسای خانگی در مسیحیت را دارد و حمایت از ایجاد کلیساهای خانگی را در دستور کار خود قرار داده است.

گروهی که با هدایت ساسان توسلی، در حال ترویج عقیده منحرف کلیساهای خانگی هستند، الگو و ساختار این تشکیلات را نیز آموزش می دهند.

مهره های دست نشانده سرویس های جاسوسی غربی از جمله ساسان توسلی، برای اثبات نظریه خود به جملاتی از کتاب مقدس نیز اشاره می کنند که با نگاهی به جملات و تفسیرهای آنها، مشاهده می شود که از آنها، اصولا گروه های خانگی برداشت نمی شود.

در این برنامه ها برای جذب افراد، از همه روش های بی بند و باری، از جمله آزاد دانستن رقص و پایکوبی، نیز استفاده می شود.

گروه های تند رو مسیحی، حتی به شدت به کلیساهای ساختمانی حمله ور می شوند و مسیحیت را از گردهمایی های مذهبی دور می دانند.

حال معلوم نیست، اگر درمسیحیت گردهمایی نیست، پس چرا تجمع در قالب کلیسای خانگی پسندیده است، ولی تجمع درکلیساهای ساختمانی امری نکوهیده است؟

مجریان این برنامه ها، دوران کلیسای کنیسه ایی(ساختمانی) را سپری شده می دانند. گردهم آمدن مسیحیان و انجام نیایش را طرحی می دانند که نه در عهد جدید تصریح شده و نه مورد تائید آن است.

در برخی از نشریات مسیحی، با لحنی تند به مارتین لوتر بنیانگذار فرقه پروتستان هم حمله ور می شوند و می گویند، وی در اصلاحات خود، علی رغم توجه به انجیل، از شکل و فرم کلیسا غفلت نموده است.

نظریه غالب و انحرافی که در این برنامه ها تبلیغ می شود، این است که خداوند در اماکنی که به دست انسان ها ساخته شده و می شود(کلیساهای ساختمانی) ساکن نمی شود و سیر درست را حرکت از کلیسا به کلیساهای خانگی معرفی می کنند.

با توجه به اینکه جمع شدن عده ای به اندازه 300 نفر در یک کلیسا، به علت عدم استقبال از جلسات کلیسایی تحقق پذیر نیست؛ سران این فرقه منحرف برای حفظ وجهه کمی و ظاهری کلیسا، پیشنهاد می دهند که کلیساهای خانگی با تعداد کم تشکیل شود؛ تا فرقه مسیحیت در تبلیغات خود، به بزرگنمایی آن بپردازند.

در بخش هایی از این برنامه ها، این چنین القا می شود که مسیحیان جهان مشتاق کلیساهای عهد جدیدی یعنی خانگی هستند.

انحرافی که قرن ها است دامن گیر مسیحیت شده است، به نقطه ای رسیده است که سران این فرقه منحرف، آشکارا اظهار می دارند که بدون داشتن استراتژی برای تاسیس کلیساهای خانگی، مسیحیان مرتکب اهمال و نااطاعتی خداوند شده اند.

تشکیل کلیسای خانگی، در حقیقت یک ساختار زیر زمینی هستند که بر ضد کلیسای سنتی عمل می کنند و در واقع کلیسا ستیزی است و به نوعی از جریانات انحرافی غربی محسوب می شود.

گفتنی است، کلیساهای خانگی که با مدیریت فردی ناآشنا به مبانی مسیحی تشکیل می شود و موجبات آزار و اذیت همسایگان را نیز فراهم می آورد؛ به شدت از سوی مسیحیان راستین و کنش گران این جریان، مورد تقبیح و رد قرار گرفته است. / رهپویان هدایت

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.