تاملی بر زوایای مختلف تجمع غیرقانونی فرقه سیاسی تابنده

cover.2456.200x200

اخیرا یکی از شعارهای اصلی فرقه سیاسی تابنده درجلسات و سایت‌های وابسته به این فرقه مخصوصا در تجمعات غیرقانونی اخیر، قرار دادن فقرای این فرقه در اقلیت‌های مذهبی است و این حرکت تا جایی پیش رفت که بعضی از فقرا به دفاع از فرقه ضاله بهائیت پرداختند و این فرقه ضاله را جزو اقلیت‌های مذهبی دانستند!

پايگاه خبري فرقه، اخیرا یکی از شعارهای اصلی فرقه سیاسی تابنده درجلسات و سایت‌های وابسته به این فرقه مخصوصا در تجمعات غیرقانونی اخیر، قرار دادن فقرای این فرقه در اقلیت‌های مذهبی است و این حرکت تا جایی پیش رفت که بعضی از فقرا به دفاع از فرقه ضاله بهائیت پرداختند و این فرقه ضاله را جزو اقلیت‌های مذهبی دانستند!

با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏ شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

برای روشن تر شدن ماهیت این فرقه از زوایای مختلف به بررسی این حرکت سیاسی می پردازیم:

تجمع از منظر اقطاب گذشته این فرقه

با بررسی و تحقیق در کتب اقطاب گذشته در هر صورت این حرکت خلاف نظر اقطاب و سلوک به ظاهر عرفانی این فرقه است زیرا طبق قانون اساسی این فرقه جزو اقلیت مذهبی محسوب نمی‌شود و شعار فوق مخالف قانون است و مخالفت با قانون برای دراویش طبق نظر اقطاب گذشته ممنوع اعلام شده است. برای نمونه قطب گذشته این فرقه جناب محبوبعلیشاه چندین مرتبه در کتاب خورشید تابنده و دیگر کتب این فرقه تاکید کرده است در قوانین مملکتی باید مطیع مقررات مملکتی بوده!

حتی جناب صالحعلیشاه پدر نورعلی تابنده در رساله شریف پند صالح تاکید می کند: قوانین مملکتی را محترم دانسته مطیع باید بود و تا بتوانید از وظیفه شخصی خود تجاوز ننمایید بلکه به کار خود پرداخته در سیاست دخالت نکنید!

تاکید اقطاب گذشته بر عدم دخالت در سیاست و پایبندی بر قوانین مملکتی نکته‌ای غیر قابل انکار است که امروزه متاسفانه با تغییر ماهیت این فرقه به ظاهر عرفانی به دست فراموشی سپرده شده است و تفکرات نهضت آزادی جایگزین آن شده است.

نگاه به این تجمع از منظر قانون

 طبق تبصره دو ماده شش قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، هرگونه تجمع و راهپیمایی در سطح کشور باید با اطلاع و مجوز از وزارت کشور باشد و طبق ماده 30 آیین نامه اجرایی این قانون، تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از برگزاری تجمع، کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت کشور تسلیم شود و مجوز‌های مخصوص اخذ گردد و این در حالی است که اتاق فکر این فرقه برای بیشتر کردن حساسیت موضوع و ایجاد تنش و مظلوم نمایی هیچگونه مجوزی برای برگزاری این تجمعات اخذ نکرد و مدعی هم بود! لازم به ذکر است اهمیت مجوز برای تجمع و... به ‌اندازه‌ای است که چندی قبل تجمع حجاب و عفاف میدان فاطمی که بدون مجوز برگزار شده بود مورد سوال و مواخذه قرار گرفت و مسئولین این تجمع را غیر قانونی اعلام کردند تا مشخص شود در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبعیضی وجود ندارد و هر حرکتی باید از راه قانونی آن طی شود.

نگاه به این تجمع از منظر مردم

یکی از زیباترین صحنه ها در این تجمع غیرقانونی بی‌تفاوتی مردم نسبت به این افراد بود. صحنه‌ای که بدون شک نشان از شکست حرکت سیاسی این فرقه می داد. شکستی که باعث شد فراخوان هفته بعد لغو شود و این فرقه دچار شوک و بحران شود.

بدون شک جریان سازی منظم این فرقه بر پایه آشوب و درگیری در موقعیت زمانی حساس پایه ریزی شده بود که با بی‌توجهی مردم و گروه‌های دیگر همراه گردید تا افتضاحی دیگر بر این فرقه اضافه شود.

نگاه به این تجمع از منظر رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام

با حمایت بی‌سابقه مدافع همجنسبازان (احمد شهید) و مدافعان فرقه ضاله بهائیت از این فرقه سیاسی، حرکت سیاسی این فرقه رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت تا حمایت گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری از این فرقه بیشتر شود.

فراهم کردن خوراک رسانه‌ای در مواقع حساس یکی از شگردهای منحصر بفرد این فرقه سیاسی است تا به اهداف پنهانی خود دست پیدا کند. بدون شک برندگان اصلی این تجمع رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام هستند که توانسته‌اند تغییر عمده‌ای بر حرکات سیاسی این فرقه دهند و با حمایت‌های خود از این فرقه سیاسی در مواقع حساس استفاده ابزاری می کنند.

منبع : فرقه نيوز

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.