اثبات مسلمانی یا خود فروشی بخاطر مشتی دلار

daravish

اختصاصی – به بهانه فراخوان اخیر دراویش گنابادی؛
در بیانیه این کمپین از دراویش خواسته شده همگی در یک مکان تجمع کرده و با دست و چشمان بسته بصورت انفرادی نماز ظهر و عصر را اقامه کنند.

پایگاه خبری فرقه به نقل ازادیان نیوز - این روزها دراویش گنابادی با راه اندازی کمپین به بهانه درخواست آزادی دراویشی که با برهم زدن نظم و امنیت عمومی و ملی به تحمل حبس محکوم شده اند همچون گذشته با اعلام فراخوان و راه اندازی تجمعات غیر قانونی و هدف دار، دست به اقداماتی زدند تا بیش از پیش نشان دهند دست نشانده ی کسانی هستند که جز براندازی نظام مقدس اسلامی هیچ فکری در سر ندارند و با رفتارشان نهر نهر آب در آسیاب دشمن می ریزند .

alt

جالب است با نگاهی سطحی می توان نقشه آنها را فهمید و به نیت پلیدشان پی برد. در ابتدا شرکت در کنفرانسی در خارج از کشور بهمراه هم کیشان بهایی و همجنس بازشان و گرفتن دستور انجام تجمع غیر قانونی مقابل دادستانی و بعد برنامه ریزی برای اجرای مقاصد شومشان درست همزمان با حضور ریاست محترم جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل تا بتوانند بیش از پیش از اقدامات خود بهره برداری سیاسی کنند و شرکای غربی خود را راضی نگه دارند تا آنها بتوانند اقدامات دیپلماتیک هیئت ایرانی را تحت الشعاع این موضوع قرار داده و محدود کنند .

alt

بنابر اعلامیه اخیر این کمپین، از دراویش گنابادی خواسته شده تا با توجه به سخنان اخیر وزیر اطلاعات که دراویش را بر اساس فتاوای علما و مراجع بی دین خطاب کرده اند، به صورت دسته جمعی با حضور در مقابل یکی از ادارات دولتی با اقامه نماز ظهر و عصر بپردازند تا به این وسیله مسلمانی خود را به حکومت، اثبات کنند اما پشت پرده ی این فراخوان، اجبار دولت و نیروی انتطامی به برخورد با آنهاست تا دوباره بتوانند آتش فتنه چند روز پیش خود را روشن نگه دارند اما غافل از اینکه خودشان عامل رسوایی خودشان هستند.

در بیانیه این کمپین از دراویش خواسته شده همگی در یک مکان تجمع کرده و با دست و چشمان بسته بصورت انفرادی نماز ظهر و عصر را اقامه کنند .

نسخه جدید اسلام اسرائیلی

خواندن نماز جماعت بصورت فرادی با چشمان و دستان بسته و جالب تر اینکه دراویش در هنگام اقامه نماز برای قبولی نمازشان می بایست چهره قطب را در نظر و یاد داشته باشند و الّا نمازشان باطل است معلوم نیست خدا را عبادت می کنند یا جناب قطب را که حتی صفحه ای از قرآن را بدون غلط نمی تواند تلاوت کند و فیلم آن در فضای مجازی موجود است، این است نسخه جدید اسلام اسرائیلی که با آن می خواهند خیابان را در آن وقت ظهر در روزهای بازگشایی مدارس با آن حجم ترافیک بر روی مردم ببندند و با آزار و اذیت خلق خدا، مسلمانی خود را اثبات کنند .

دراویش عزیز برادری و مسلمانی شما به ما ثابت شده. شما کاری می کنید که دشمن ما هم با ما نمی کند. امروز کسانی که کودکان غزه را به خاک و خون کشیدند و شما در محکومیت آنها حتی کلمه ای به روی کاغذ نیاوردید، کسانی که در تمامی ممالک اسلامی و مظلوم جهان ابتدایی ترین حقوق هر انسانی را پایمال می کنند بخاطر همکاری شما و فتنه انگیزی تان ایران را ناقض حقوق بشر می نامند .

آیا این وطن فروشی نیست که بخاطر مشتی دلار، دین و آخرت و آبرو و از همه مهم تر وطن خود را می فروشید؟!

شاید نفاق فتنه و تزویر مرام مسلمانی شما در اسلام اسرائیلی تان است...

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.