شایعه رسمیت یافتنن مذهب بهائی به دستور شاهنشاه آریامهر+ سند

cover.2272.200x200

گزارش ساواك خراسان درخصوص بروز شایعاتی در تربت حیدریه مبنی بر به رسمیت شناختن مذهب بهایی توسط محمدرضا پهلوی

پايگاه خبري فرقه، گزارش ساواك خراسان درخصوص بروز شایعاتی در تربت حیدریه مبنی بر به رسمیت شناختن مذهب بهایی توسط محمدرضا پهلوی

alt

شایعاتی در تربت حیدریه

در شهرستان تربت حیدریه شایعاتی مبنی بر اینكه در ایام جشن های 2500 ساله شاهنشاهی ایران به فرمان شاهنشاه آریامهر مذهب بهائی به رسمیت شناخته خواهد شد.

نظریه شنبه - این شایعات باعث نارضایتی اهالی تربت حیدریه گردیده است. / مرکز اسناد انقلاب اسلامی

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.