حرمت جراحی پلاستیک توسط نورعلی تابنده!

cover.2001.200x200

نورعلی تابنده قطب سیاسی فرقه صوفیه گنابادي با صدور فتوای جدید، مبنی بر حرمت جراحی پلاستیک بدون ضرورت بار دیگر در امور فقهی دخالت کرد و قطبیت خود را زیر سوال برد.

پايگاه خبري فرقه،  یکی از مسائلی که اقطاب گذشته و حال فرقه دراويش گنابادي به ظاهر به آن اجماع دارند و در کتب خود ذکر کرده‌اند عدم دخالت در امور فقهی و واگذاری این امر مهم به مراجع تقلید است.

با بررسی و تحقیق در کتب اقطاب این فرقه به نکته مهمی دست پیدا می‌کنیم و آن این است که با وجود این‌که بعضی از اقطاب این فرقه به ظاهر ملبس به لباس روحانیت بودند، ولی کمتر دیده می‌شد در مسائل فقهی نظر بدهند. زیرا بدون شک این مطلب برای آن‌ها روشن بود که اگر کسی از راه‌های علمی استدلال فاصله بگیرد نمی‌تواند بگوید که برداشت من از دین این بوده است و در نتیجه فتوای من در این مسئله این است و حتی نمی‌تواند آن را بین خود و خدای خود قبول کند. زیرا فتوا دادن و مرجعیت کار ساده‌ای نیست و هر کسی نمی‌تواند به این مقام برسد. این موضوع در حالی است که تمام اقطاب این فرقه سیاسی ادعای مرجعیت داشتند.

اما آن‌چه این روزها محل بحث و تامل است ادعاهای فقهی و فتواهای شاذ نورعلی تابنده است! این قطب سیاسی برعکس تمامی اقطاب گذشته علاقه عجیبی به دخالت در امور فقهی و سیاسی دارد و هرچیزی را به یکی از این دو مورد ربط می‌دهد!

در جلد چهاردهم شرح رساله پند صالح که در تابستان ۹۱ جمع آوری شده است نورعلی تابنده از سخنان رضاعلیشاه فتوا به حرمت جراحی پلاستیک بدون ضرورت استخراج می‌کند!

وی از حرمت خلق خدا را تغییر دادن به حرمت جراحی پلاستیک بدون ضرورت می‌رسد و بیان می‌کند:

یکی از مصادیق خلق خدا را تغییر دادن همین جراحی پلاستیک بدون ضرورت است!

این قطب سیاسی با استناد به سخنان رضاعلیشاه و با توجه به برداشت خود حکم به حرمت جراحی پلاستیک بدون ضرورت می‌دهد و این در حالیست که هیچ کدام از مراجع تقلید قائل به این موضوع نیستند./فرقه نيوز

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.