حجاب اسلامی را از سایت تبشیری بپرسید!

cover.1966.200x200

سایت تبشیری (تبلیغ مسیحیت صهیونیستی در ایران) بر خودش وظیفه دانسته که درباره حجاب اسلامی مدنظرش هم اطلاع رسانی کند!

به گزارش پايگاه خبري فرقه، اخبار و گزارشات سایت دگراندیش و ضداسلامی خودنویس یکی از سایت های مورد علاقه محبت نیوز برای خبرپراکنی و انتشار دوباره است.

ناشیگری یکی از ویژگی های سایت خودنویس در تهیه گزارش و یادداشت ها است که محبت نیوز هم در ناشیگری صدافزون، خود را منبعی برای انتشار این گونه مقالات تبدیل کرده است.

در یادداشتی سراسر مغرضانه تحت عنوان «حجاب اجباری، یک باید دینی یا دستور حکومتی؟» دستور صریح قرآن یک دستور حکومتی بیان شده است.

در این نوشتار سفارشی سعی شده ضمن مقایسه دستورات قرآن کریم را با متون انجیل نتیجه گیری های استقرائی ناقص را به صورت یک نظریه کلی و فراگیر ارائه دهند که آن مواردی که در مورد حجاب در قرآن بیان شده از سوی مفسران به صورت تحریف بیان می شود!

این یادداشت در ابتدا به سراغ تحریک جریانات برابری طلبی زن و مرد با انگیزه های فمنیستی رفته تا در سایه کلماتی مانند رعایت حقوق اجتماعی زنان ایرانی خودش را به باور عمومی نزدیک کند.

رعایت حجاب از سوی زنان ایرانی در اماکن آموزشی و عمومی توهین به این قشر از جامعه تلقی شده و آن را باعث ایجاد مشکلات فراوان اجتماعی و روحی در بین زنان ارزیابی کرده است.

جریان کلی نوشتار به سمتی هدایت شده که در نهایت از حجاب عمومی در یک جامعه اسلامی به «حجاب اجباری» برسند و از آن به عنوان آفت بزرگی یاد شود که خشم و نفرت و ترس و سرخوردگی حاصل این فرآیند باشد.

نگارنده این یادداشت، با بی شرمی تمام خودش را به عنوان فردی بی طرف عنوان کرده که نه مخالف دین اسلام است، و نه فکر می‌کند که برای برپا ساختن عدالت و حقوق بشر در این کشور، لازم است که ریشه دین اسلام، برکنده شود.

اما هر خواننده ای می داند که تنها دلیل نگارنده برای نوشتن این مطالب را تزریق باورهای سفارشی اش به عنوان یک عقیده کلی جهانی، فطری و روشنفکرمآبانه خواهد دانست و این سطور سراسر مغرضانه و وقیحانه را بی احترامی به قرآن و همانند اقداماتی قرآن سوزانه خواهد دانست./ ادیان نیوز

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.