مسيحيت در دنياي كنوني

 

كتاب مسيحيت در دنياي كنوني به قلم حضرت آيت الله مكارم شيرازي بوده كه به بررسي و نقد مسيحيت امروزي مي پردازد

جهت دانلود كتاب كليك كنيد