رابط منافقین در شبکه بهائی من و تو را بشناسید+تصویر

cover.5200.200x200

نکته حائز اهمیت آن است که مقصودی در محل شورای حقوق بشر خود را به عوامل سازمان نزدیک نمی‌نمود ، ولی در بیرون شورا، به‌صورت دائم با تیم سازمان حضور داشت.

پایگاه خبری فرقه ، نحوه همکاری و همراهی شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب با گروهک هایی همچون منافقین یکی از مولفه هایی است که می تواند در شفاف سازی ماهیت این شبکه ها برای مخاطبینشان بسیار موثر باشد و این امر را بازگو کند که جریان ضد ایرانی ای که کارویژه آنها تاثیرگذاری بر نحوه سبک زندگی ایرانیان است، قصد دارند فضایی روانی را مدیریت کند که جامعه ایران جنایت های منافقین را از یاد ببرند و بعضا در مستندهای سفارشی شان حتی این ادعا را طرح می کنندکه نقش جریان منافقین در انقلاب حتی بیش از روحانیت بوده است.

در این گزارش یکی از عوامل سازمان منافقین را معرفی می کنیم که برای شبکه من و تو به ساخت مستند می پردازد.

وی در حاشیه نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل به همراه تعدادی از مجریان من و تو در شهر ژنو حاضر شد و ضمن گذراندن اوقات خود با مامورین منافقین و عناصر تشکیلات بهائیت، در پی ساخت مستندی با موضوع حقوق بشر در ایران بود.

عامل منافقین با تحت نام “مقصودی” از روز ابتدایی شورای حقوق بشر سازمان ملل ادعای ساخت یک مستند را داشت و با همین ادعا نیز به سراغ سمن‌های ایرانی می‌رفت و درخواست مصاحبه با ایشان را داشت.

 alt

نکته حائز اهمیت آن است که مقصودی در محل شورای حقوق بشر خود را به عوامل سازمان نزدیک نمی‌نمود ، ولی در بیرون شورا، به‌صورت دائم با تیم سازمان حضور داشت.

حال باید از مدیران شبکه ماهواره ای من و تو این سوال را پرسید که علنی کردن ارتباطشان با منافقین چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ / افکار خبر

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.