نسبت های ناروا به انبیاء الهی در کتاب مقدس مسیحیان

cover.4610.200x200

حجت الاسلام سیدرضا موسوی:

پايگاه خبري فرقه ، نسبت های ناروایی که در کتاب مقدس به پیامبران الهی داده می شود از نکات تامل بر انگیزی است که قرن هاست جامعه مسیحی به آن گرفتار است.تا جایی که کمتر پیامبری را می توان یافت که در کتاب مقدس آماج تهمت ها و نسبت های ناروا نباشد.

 آیا به راستی اتهامات و کارهای سخیفی که به انبیاء الهی در کتاب مقدس نسبت داده شده را می‌توان پذیرفت؟

آیا به‌راستی هارون مردم را به گوساله‌پرستی فرامی‌خواند؟ [1]

آیا حضرت داوود با زن شوهرداری زنا می کند و او از این راه باردار می شود و سپس با طراحی نقشه ای، شوهر وی را از بین می برد و آن زن را به حرم سرای خود منتقل می کند؟![2]

و یا اینکه یعقوب نیز با فریب و حیله‌گری برکت را از برادرش عیسو سرقت می‌کند.؟[3]

در کتاب مقدس متاسفانه به حضرت نوح علیه السلام نسبت شرابخواری فراوان ، مستی و عریان کردن خود داده شده است، به گونه ای که فرزندان او با پارچه ای عورتش را پوشاندند.[4]

و اینکه حضرت سلیمان در آخر عمر خود مرتد و بت پرست شد و به ستایش بت ها پرداخت.[5]


 علی الشیخ نویسندة جداشده از مسیحیت در این زمینه می‌نویسد: "اما با کمال تأسف در جاهای زیادی از کتاب‌های عهد قدیم می‌بینیم که گناهان و خطاهای بزرگی مانند زنای با محارم، شرب خمر و... به پیامبر خدا نسبت داده می‌شود؛ گناهانی که هر انسان مؤمنی حتی از فکر کردن به آنها هم دوری می‌گزیند. این داستان‌ها و نمونه‌های دیگری از این دست آشکار می‌سازد که عهد قدیم به یقین مورد هجوم تحریفاتی قرار گرفته است."[6]

 محمد صادق فخر الاسلام هم که پس از سالها مسیحی بودن به اسلام گرایش یافته است با اشاره به نسبت های ناروایی که به انبیاء و اولیای الهی در کتاب مقدس داده شده و عدم پذیرش اینکه این کتاب از جانب آسمان باشد می نویسد: "چگونه عقل عاقل تجویز می نماید که خداوند جلت عظمته شخصی را از اهل عالم منتخب نماید و او را محل وحی خود قرار بدهد و منصب رسالت و سفاهت به او عطا فرماید و او را واسطه فیوضات میان خود و خلق قرار بدهد و او را امر نماید که بندگان مرا از امثال این امور قبیحه نهی بفرما ی و ایشان را به سوی حیات جاودانی دعوت کن معرفت و محبت مرا در قلب ایشان جای ده و خود این شخص بیاید بامثال این امور و اعمال قبیحه مرتکب شود که امثال انها از هیچ ارذلی از اراذل (فرومایگان) دنیا شنیده نشده است. "[7] 

بی تردید یکی از نقدهای جدی بر کتاب مقدس، نگاه منفی به انبیاء و اولیای الهی است./فرقه نيوز

 

پی نوشت:

1.سفر خروج، باب 32:1ـ6.

2. کتاب دوم سموئیل، 11: 27ـ2.

3.پیدایش، باب27.

4. سفر پیدایش،9: 20- 25.

5. اول پادشاهان. باب 11- از 1تا 11

6.علی الشیخ، تولدی نو، ترجمۀ سیدمسلم مدنی، قم، مسجـد مقدس جمکران،1387، ص30.

7. انیس الاعلام، محمد صادق فخر الاسلامف ج1، ص 36، انتشارات مرتضوی- زمستان 1364، چاپ دوم.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.