لطفا شعله عرفانتان را کم کنید تا دراویش نسوزند!

cover.4481.200x200

پس از گذشت چند روز و سکوت رسانه های وابسته به دراویش، این اقدام (س ک) که از دراویش شهرکرد است با اظهارات متفاوت و برداشت های مختلفی همراه شد.

پايگاه خبري فرقه به نقل از فرقه نيوز، به دنبال انتشار خبر خودسوزی یک درویش در شهر کرج و در مجلس یوسف مردانی ( شیخ صوفیه شهر کرج ) رسانه های وابسته به دراویش با سکوت عجیبی از کنار این خبر بسیار مهم گذشتند.

پس از گذشت چند روز و سکوت رسانه های وابسته به دراویش، این اقدام (س ک) که از دراویش شهرکرد است با اظهارات متفاوت و برداشت های مختلفی همراه شد.

پس از این اتفاق، دراویش مدعی شدند فرد مذکور با ورود به جلسه یوسف مردانی پس از رسیدن به مرحله ای خاص از عرفان از خود بی خود شده و اقدام به خودسوزی کرده است!

نکته قابل توجه این است که در تمام دنیا، افرادی که اقدام به خودسوزی می کنند با هدف نشان دادن اعتراض به موضوعی خاص، این اقدام ناپسند را انجام می دهند.گفتنی است علت دقیق این عمل در دست بررسی توسط کارشناسان مربوطه است و بعد از حصول اطلاعات دقیق در همین رسانه منتشر خواهد شد.


 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.