هرچه پولدارتر عارف تر!!

cover.4360.200x200

پس از بررسی های به عمل آمده از نحوه جذب و فعالیت دراویش مطلع شدیم که این فرقه با نادیده گرفتن اصل ساده زیستی خود، فعالیتش را در مناطق مرفه نشین کیش و شهرهای مختلف شدت بخشیده است.

پايگاه خبري فرقه، بر اساس ادعای بزرگان فرقه صوفیه ساده زیستی و جذب افراد ساده زیست از شعارهای اساسی این فرقه است و یکی از القابی که در میان دراویش رواج بسیاری دارد کلمه «فقر» است که ابتدایی ترین لقب در این فرقه است.

پس از بررسی های به عمل آمده از نحوه جذب و فعالیت دراویش مطلع شدیم که این فرقه با نادیده گرفتن اصل ساده زیستی خود، فعالیتش را در مناطق مرفه نشین کیش و شهرهای مختلف شدت بخشیده است.

اتاق فکر این فرقه سیاسی پس از ارتباط با ثروتمندان با دعوت از این افراد به مجالس هفتگی، فعالیت تبلیغی خود را آغاز می کنند.

 به دنبال این دعوت، اتاق فکر فرقه صوفیه با یک برنامه از قبل تعیین شده این اشخاص را به عنوان افراد معنوی و عرفانی معرفی کرده و آنها را در جلسات هفتگی در بالای مجلس و در کنار بزرگان خود قرار می دهند.

حال اگر طعمه مورد نظر از ثروت قابل توجهی برخوردار باشد پس از مدتی لقبی به وی می‌دهند تا این طعمه نگون بخت را شیفته و وابسته خود کرده تا فرد مورد نظر بدون طی کردن مراحل سلوکی به یکی از بزرگان این فرقه تبدیل شود!

                alt

با بررسی عملکرد این فرقه در مناطق مختلف کشور به این نتیجه می رسیم که این فرقه علاوه بر جذب ثروتمندان با نفوذ در مناطق محروم با جذب و تحریک افراد ساده لوح  آنها را برای برگزاری تجمعات غیرقانونی و  اغتشاشات سیاسی به کار می گیرد. شاهد این مدعا تجمع اخیر دراویش بود که در آن، از این افراد ساده لوح برای شلوغ کاری و اغتشاش استفاده شده بود.

در سال های اخیر سیر سلوکی فرقه دراویش تغییر کرده است. در این فرقه افرادی که در مناطق محروم هستند پس از ورود به این فرقه وارد مرحله اول(فقر) می‌شوند اما هیچگاه از این مرحله به مرحله دیگر راه پیدا نمی‌کنند تا اتاق فکر فرقه سیاسی دراویش در زمان های حساس به عنوان ابزار از آنها استفاده کنند، و این در حالی است که افراد مرفه و ثروتمند با ولخرجی مراحل سلوکی را یکی پس از دیگری طی کرده و دارای القاب خاص در این فرقه می شوند.

گفتنی است نورعلی تابنده قطب کنونی دراویش هم مراحل به اصطلاح سلوکی این فرقه را برای رسیدن به قطبیت طی نکرده است!/فرقه نيوز

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.