انجمن" معتادان گمنام" در چنگال فرقه مسیحیت صهیونیستی

21238 764

قدم های دوازده گانه ای که به عنوان قدم های اساسی در انجمن "معتادان گمنام" مطرح شده، تطابق معناداری با گام های ده گاه ای دارد که در ساختار مسیحیت صهیونیستی برای جذب و حفظ افراد در این فرقه بکار گرفته می شود.
پايگاه خبري فرقه، گروهک نام آشنایی برای همه، به اسم انجمن" معتادان گمنام"-که گاهی با مخفف انگلیسی آن (NA ( Narcotics Anonymous معرفی می شود- به عنوان ابزاری برای جذب افراد به فرقه مسیحیت صهیونیستی بکار برده می شود.
نکته قابل تاملی که شاید تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته، پشت پرده و ماهیت واقعی این انجمن است. بررسی کتب و نشریات مربوط به NA نشان دهنده شباهت های بسیاری میان آموزه‌های آن و مسلک مسیحیت تبشیری است که نفوذ اردوگاه صلیبی در انجمن مزبور را نشان می دهد.
به عنوان مقدمه، ‌ذکر این نکته لازم است که مسیحیت صهیونیستی، از روش ها و راهکارهای گوناگونی برای جذب اعضاء جدید به این فرقه استفاده می کند و تنها چیزی که برای آنها مهم نیست، حقیقت و سرنوشت توام با سعادت انسان است. به عنوان یکی از این روش‌ها، می توان به ایجاد سازمان های به اصطلاح ترک اعتیاد اشاره کرد.
در هر جامعه ای تعدادی افراد با مشکلاتی همچون فقر، بیماری، اعتیاد، طلاق و ... روبرو هستند و متناسب با فرهنگ و ساختار اجتماعی هر کشور، راهکارهایی برای مقابله با آنها وجود دارد.
در نقشه عمل فرقه ها،‌ افراد آسیب پذیری همچون گروه های اجتماعی پیش گفته، گزینه های مناسبی برای جذب و استفاده ابزاری از آنها است.
اعتیاد، امروزه به عنوان مقوله ای شناخته می شود که برخی خانواده ها با آن درگیر هستند. به این موضوع، چه به عنوان یک جرم و چه به عنوان یک بیماری نگریسته شود، راه مقابله با آن مشخص و در نتیجه نیازی به تشکیل گروه و انجمن، برای رهایی از آن نیست.
انجمن هایی که هر روز با نام های گوناگونی چون: معتادان گمنام، الکلی های گمنام، پرخوران گمنام و ... سر بر می آورند، هر کدام، گروهی از افرادی که در دام گناه یا معضلی افتاده اند و نیاز به یک مشاور مطمئن برای آزادی دارند،‌ را هدف قرار داده اند.
این اجتماع ها، برخی اوقات، در اماکن مقدسی مانند: مساجد نیز تشکیل می شود و تصور همگان از آن، یک سازمان غیر دولتی است که با هدف زدودن اعتیاد از افراد و راحت شدن خانواده ها شکل گرفته؛ در حالی که با گذر از پوشش ظاهری و پوسته خارجی آن و رسیدن به لایه‌های زیرین، فریاد سقوط انسانیت، به گوش می رسد.
متناقض نمائی که بین لایه های رویی و زیرین این تشکل‌های خانمان سوز،  وجود دارد، ذهن هر جوینده ای را به سمتی پیش می برد که در مرکزیت این دایره چه افراد و فرقه هایی قرار دارند؟
قدم های دوازده گانه ای که به عنوان قدم های اساسی در انجمن "معتادان گمنام" مطرح شده، تطابق معناداری با گام های ده‌گانه‌ای دارد که در ساختار مسیحیت صهیونیستی برای جذب و حفظ افراد در این فرقه بکار گرفته می‌شود.
این فرقه با تشکیل کمیته ای تحت عنوان" نجات معتادین" در تشکیلات جماعت ربانی از یک سو و مدیریت صحنه ای دیگر با عنوان انجمن "معتادان گمنام"، از سوی دیگر، ‌افراد را به جای نجات از کژراهه اعتیاد به بیراهه و مرداب مسیحیت صهیونیستی می کشانند.
سرمایه گذاری کلانی که از جانب این فرقه، با جلوداری کلیسای غیر قانونی جماعت ربانی در ایران دنبال شد،- و هم اکنون نیز در قالب های به ظاهر دوستانه انجام می شود-،  نشان دهنده اهمیت و ارزش این موضوع در برنامه های طولانی مدت آن، است.
مار خوش خط و خالی که توسط گردانندگان این فرقه در چنین انجمن هایی به معتادین و خانواده های آنها نشان داده می شود، ‌بعد از جذب و پیوستن فرد به فرقه، به اژدهایی هفت سر برای فرو بردن همه جانبه وی در بستر اهریمنی فرقه تبدیل شده و از این پس، راه بازگشت فرد بسیار مشکل بوده و نیاز به عزم بسیار جدی تر برای ترک این فرقه دارد.
منبع: انجمن رهپویان هدایت

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

.